Тел: 0884 60 80 60 ; E-mail: office@construction-g.com
Фирма
"КЪНСТРАКШЪН ГРУП" - ЕООД


гр. ШУМЕН е регистрирана в Шуменския Окръжен Съд с решение №154/15.02.2007г. и е член на Българската Строителна Камара от 2007 година,вписана в регистрите на същата с протокол №0032/29.02.2008г

Повече...
Сертификати и Удостоверения

Повече...

Контакти


Кънстракшън Груп ЕООД
гр. Шумен бул. Ришки проход 30

Офис: гр. Шумен, бул. Ришки проход 30
Тел: 0884 60 80 60
E-mail: office@construction-g.com
Офис: гр. Шумен, бул."Ришки проход"30
Тел: 0884 60 80 60
E-mail: office@construction-g.comОбекти

"КЪНСТРАКШЪН ГРУП" ЕООД има необходимият професионален опит и инженерно-технически персонал за качественото и срочно изпълнение на строителни обекти.
„Енергийно – ефективна реконструкция на общински обекти по обособени позиции, обособени позиции №1 –Енергийно-ефективни архитектурни строителни работи в детска ясла ”Слънчево детство” – ж.к. „Орел” гр. Разград, №2 Енергийно-ефективни архитектурни строител
„Енергийно – ефективна реконструкция на общински обекти по обособени позиции, обособени позиции №1 –Енергийно-ефективни архитектурни строителни работи в детска ясла ”Слънчево детство” – ж.к. „Орел” гр. Разград, №2 Енергийно-ефективни архитектурни строител

Внедряване на мерки за енергийна ефективност.


„Извършване на СМР на сградата на общинска администрация Смядово„
„Извършване на СМР на сградата на общинска администрация Смядово„

Изпълнение на мерки за енергийна ефективност.


Енергийно – ефективна реконструкция на общински обекти по обособена позиции - №2 – Енергийно – ефективни архитектурни строителни работи в детска ясла "Славейче"
Енергийно – ефективна реконструкция на общински обекти по обособена позиции - №2 – Енергийно – ефективни архитектурни строителни работи в детска ясла "Славейче"

Енергийно – ефективна реконструкция на общински обекти по обособена позиции - №2 – Енергийно – ефективни архитектурни строителни работи в детска ясла „Славейче”


Енергийно – ефективна реконструкция на общински обекти по обособена позиции - №3 – Енергийно – ефективни архитектурни строителни работи в ЦДГ №2 "Лудогорче"
Енергийно – ефективна реконструкция на общински обекти по обособена позиции - №3 – Енергийно – ефективни архитектурни строителни работи в ЦДГ №2 "Лудогорче"

Енергийно – ефективна реконструкция на общински обекти по обособена позиции - №3 – Енергийно – ефективни архитектурни строителни работи в ЦДГ №2 "Лудогорче"


Енергийно – ефективни архитектурни строителни работи в Ученическа спортна школа "Руси Бухтев" - гр. Разград
Енергийно – ефективни архитектурни строителни работи в Ученическа спортна школа "Руси Бухтев" - гр. Разград

Енергийно – ефективни архитектурни строителни работи в Ученическа спортна школа "Руси Бухтев" - гр. Разград


Страници: « 1 2 3 4 5 »