Тел: 054 832 123 ; E-mail: office@construction-g.com
Фирма
"КЪНСТРАКШЪН ГРУП" - ЕООД


гр. ШУМЕН е регистрирана в Шуменския Окръжен Съд с решение №154/15.02.2007г. и е член на Българската Строителна Камара от 2007 година,вписана в регистрите на същата с протокол №0032/29.02.2008г

Повече...
Сертификати и Удостоверения

Повече...

Контакти


Кънстракшън Груп ЕООД
гр. Шумен бул. Ришки проход 30

Офис: гр. Шумен, бул. Ришки проход 30
Тел: 054 832 123
E-mail: office@construction-g.com
Офис: гр. Шумен, бул."Ришки проход"30
Тел: 054/830571
E-mail: office@construction-g.comОбществени обекти

"КЪНСТРАКШЪН ГРУП" ЕООД има необходимият професионален опит и инженерно-технически персонал за качественото и срочно изпълнение на инфраструктурни обекти.
Енергийно – ефективни архитектурни строителни работи в Ученическа спортна школа "Руси Бухтев" - гр. Разград
Енергийно – ефективни архитектурни строителни работи в Ученическа спортна школа "Руси Бухтев" - гр. Разград

Енергийно – ефективни архитектурни строителни работи в Ученическа спортна школа "Руси Бухтев" - гр. Разград


Енергийно – ефективна реконструкция на общински обекти по обособена позиции - №3 – Енергийно – ефективни архитектурни строителни работи в ЦДГ №2 "Лудогорче"
Енергийно – ефективна реконструкция на общински обекти по обособена позиции - №3 – Енергийно – ефективни архитектурни строителни работи в ЦДГ №2 "Лудогорче"

Енергийно – ефективна реконструкция на общински обекти по обособена позиции - №3 – Енергийно – ефективни архитектурни строителни работи в ЦДГ №2 "Лудогорче"


Енергийно – ефективна реконструкция на общински обекти по обособена позиции - №2 – Енергийно – ефективни архитектурни строителни работи в детска ясла "Славейче"
Енергийно – ефективна реконструкция на общински обекти по обособена позиции - №2 – Енергийно – ефективни архитектурни строителни работи в детска ясла "Славейче"

Енергийно – ефективна реконструкция на общински обекти по обособена позиции - №2 – Енергийно – ефективни архитектурни строителни работи в детска ясла „Славейче”


„Извършване на СМР на сградата на общинска администрация Смядово„
„Извършване на СМР на сградата на общинска администрация Смядово„

Изпълнение на мерки за енергийна ефективност.


„Енергийно – ефективна реконструкция на общински обекти по обособени позиции, обособени позиции №1 –Енергийно-ефективни архитектурни строителни работи в детска ясла ”Слънчево детство” – ж.к. „Орел” гр. Разград, №2 Енергийно-ефективни архитектурни строител
„Енергийно – ефективна реконструкция на общински обекти по обособени позиции, обособени позиции №1 –Енергийно-ефективни архитектурни строителни работи в детска ясла ”Слънчево детство” – ж.к. „Орел” гр. Разград, №2 Енергийно-ефективни архитектурни строител

Внедряване на мерки за енергийна ефективност.


Страници: 1 2 »