Тел: 054 832 123 ; E-mail: office@construction-g.com
Фирма
"КЪНСТРАКШЪН ГРУП" - ЕООД


гр. ШУМЕН е регистрирана в Шуменския Окръжен Съд с решение №154/15.02.2007г. и е член на Българската Строителна Камара от 2007 година,вписана в регистрите на същата с протокол №0032/29.02.2008г

Повече...
Сертификати и Удостоверения

Повече...

Контакти


Кънстракшън Груп ЕООД
гр. Шумен бул. Ришки проход 30

Офис: гр. Шумен, бул. Ришки проход 30
Тел: 054 832 123
E-mail: office@construction-g.com
Офис: гр. Шумен, бул."Ришки проход"30
Тел: 054/830571
E-mail: office@construction-g.com


Фирма "КЪНСТРАКШЪН ГРУП" ЕООД  разполага с опитни служители натоварени с отговорността за правилното протичане на дайността на фирмата.инж. Красимир Костадинов
инж. Красимир Костадинов

Управител

GSM: 0899 167070

E-mail: k.kostadinov@construction-g.com


инж. Мирослав Тонев
инж. Мирослав Тонев

Отговорник за техническото изпълнение на обектите

GSM: 0894 305089

E-mail: m.tonev@construction-g.com


Марин Радев
Марин Радев

Технически отдел

GSM: 0894 305097

E-mail: m.radev@construction-g.com


Галин Милков
Галин Милков

Отдел Автотранспорт

GSM: 0894 457061

E-mail: g.milkov@construction-g.com


Иван Лазаров
Иван Лазаров

Отдел Механизация

GSM: 0893 562002

E-mail: i.lazarov@construction-g.com