Тел: 054 832 123 ; E-mail: office@construction-g.com

Сертификати и Удостоверения

Сертификат
Сертификат за одобрение ISO 9001:2008
ISO 9001:2008 Системи за управление на качеството
Сертификат
Сертификат за одобрение ISO 14001:2004
ISO 14001:2004 Системи за управление на околната среда
Сертификат
Сертификат за одобрение ОHSAS 18001:2007
OHSAS 18001:2007 Системи за управление на здраве и безопасност при работа

Удостоверение
Камара на Строителите в България
Удостоверение
Камара на Строителите в България
Удостоверение
Камара на Строителите в България

Удостоверение
Камара на Строителите в България
Удостоверение
Камара на Строителите в България
Удостоверение
Камара на Строителите в България