ИЗВИНЯВАМЕ СЕ ЗА ВРЕМЕННОТО НЕУДОБСТВО - САЙТЪТ Е В ПРОЦЕС НА ОБНОВЯВАНЕ!

тел.: 054 / 832 123, факс: 054 / 832 122, construction_group@abv.bg